Ιστορικό - Πληροφορίες

Ο σύλλογός μας ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1983, ως παράρτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Αναπήρων Πολιτών, με πρώτο πρόεδρο τον αείμνηστο Ιωάννη Μαλέτσικα και εκπροσωπεί το σύνολο των Ατόμων με Αναπηρία (Α.μεΑ.) του Νομού Λάρισας ανεξαρτήτως αναπηρίας, καθώς και των οικογενειών τους, προβάλλοντας τα προβλήματα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Το 1989 αυτονομείται και με την επωνυμία «Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών» (ΠΑΝ.Σ.Α.Π.), λειτουργεί έως και σήμερα ως νομαρχιακό σωματείο Λάρισας και είναι μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Π.ΟΜ.Α.μεΑ.) Θεσσαλίας και μέσω αυτής συμμετέχει στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Η δύναμή του ανέρχεται κοντά στα 1350 μέλη.