Σκοποί του Σωματείου

1. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους

2. Η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής τους, καθώς και του επιπέδου της καθημερινής λειτουργικότητάς τους.

3. Η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των Α.μεΑ. στην παραγωγική διαδικασία.

4. Η οργάνωση εκδηλώσεων ημερίδων και συνεδρίων με στόχο την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας και της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα και τις δυνατότητες των Α.μεΑ., με σκοπό την άρση των κοινωνικών διακρίσεων, των προκαταλήψεων και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των Α.μεΑ. και των οικογενειών τους.

5. Η εμπέδωση της προσβασιμότητας, σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

6. Η εκπαίδευση των στελεχών του Συλλόγου με ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας που διοργανώθηκαν από την Ε.Σ.Α.μεΑ.