Τομείς δράσης

1. Ψυχοσυναισθηματική και κοινωνικοοικονομική στήριξη των Α.μεΑ.

2. Ενημέρωση – πληροφόρηση των Α.μεΑ. για τις κοινωνικές παροχές και τις υπηρεσίες πρόνοιας.

3. Προτάσεις στους φορείς της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Αυτοδιοίκησης, για θέματα που αφορούν Α.μεΑ.

4. Συνεργασία με φορείς κοινωνικών υπηρεσιών.

5. Ενημέρωση και προώθηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Α.μεΑ.

6. Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων.

7. Συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε., για την προώθηση των στόχων και των προτάσεων του σωματείου.

8. Συμμετοχή στη διανομή παρεμβατικών προϊόντων προς τα μέλη μας.